Inlägg av Rasmus Evensen

Johan Claesson berättade om hur idrotten jobbat mot matchfixning

Johan Claesson berättade om hur idrotten jobbat mot matchfixning senaste tiden. – Vi har inget renodlat matchfixningsbrott idag, så det är oerhört viktigt att vi får hjälp med detta, sa Johan Claesson. Idrottarna är nycklar i matchfixarnas pussel. Utan dem kan man inte bekämpa brottsligheten med matchfixningen. Det förekommer matchfixning både i stora och små […]

Hur jobbar Svenska Spel mot matchfixning?

En grund för Svenska Spels arbete mot matchfixning är Global Lottery Monitoring System – där är alla reglerade bolag sammanknutna och där utbyts information om matchfixning och hjälper idrotten genom samarbetsavtal med IOK och FIFA.

Matchfixarna har ett försprång

Heidi Sulander, kulturråd finska utbildnings- och kulturdepartementet berättade: – Idrottare är del av lösningen inte av problemet. – Tidigare hade vi inte någon internationell samsyn om vad matchfixning var, men sedan Strasbourg-konventet har vi numera en samsyn kring förebyggande, tillämpning och sanktionering. Detta ger oss en arbetsmodell för hur vi ska dela information och samarbeta […]

Tusentals illegala spelautomater omsätter miljarder i Sverige

Historiskt sett så har den organiserade brottsligheten tjänat pengar genom penningtvätt, momsbedrägerier och skattebrott via spelbolag, och det görs stora insatser internationellt för att stävja detta. – I Sverige har vi idag ett problem med illegala spelautomater, konstaterade Marcus Aronsson. Det finns idag tre stora aktörer som har ställt ut 2000-3000 illegala spelautomater runt om […]

Pia Bergman berättade om grov ekonomisk brottslighet

I början av sin karriär arbetade Pia med småföretagare där hon upptäckte att de ibland hade spelskulder vilket gjorde att deras verksamhet då fick finansiera spelskulderna. Många av förklaringarna till tillgångar sägs bero på spel och samtidigt ser vi att många säger sig börjat med skattefusk på grund av spelmissbruk. Man är beredd att betala […]

Vad gör polisen åt spelbrottslighet?

Sören Clerton, Polisöverintendent, Nationella operativa avdelningen, Beredningsenheten: – Där det finns pengar så finns det brottslighet, och i spelbranschen så finns det ju mycket pengar och drar naturligtvis till sig brottslighet, inledde Sören Clerton. Tidigare tänkte man att det fanns fasta nätverk som sysslar med brottslighet, idag ser myndigheterna andra grupperingar som är mindre statiska […]