Inlägg av Rasmus Evensen

Lennart Käll inledde den 25:e Spelakademin

– Mina förväntningar är att vi ska träffas och umgås, men komma till insikter framåt. Håkan Hallstedt: vi är nyfikna på var vi står i utredningen! – Vi skall vara självkritiska, vi jobbar ju alla med spelansvaret men det finns flera dimensioner av spelansvaret. Vi på Svenska Spel jobbar mycket med mänskliga rättigheter som vi […]

Nu startar vi!

Deltagare från spelmarknaden och de utlandsbaserade spelföretagen tar nu sina platser för att ta del av intressanta föreläsningar och spännande diskussioner på Spelakademin 2016.

Idag börjar Spelakademin

För 25 året i rad är det idag dags för Spelakademin, branscheventet där företrädare för spelmarknaden samlas för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och låta sig inspireras. Jubileumsakademin är på förhand högintressant med pågående spelutredning och väntande omdaning av branschen. För första gången finns representanter för de utlandsbaserade spelföretagen med vilket också borgar för spännande […]

Spelutredningen i fokus inför Spelakademin

Det förvånar väl ingen, men det överlägset största intresset inför Spelakademin knyts till den pågående spelutredningen. Via en snabb mejlenkät i fredags har cirka en fjärdedel av deltagarna svarat på frågan om vad de tror blir det största samtalsämnet. Men svaren är mer spridda gällande deltagarnas personliga förväntningar. 28-29 september hålls Spelakademin i Visby. Det […]