Nyheter från Spelakademin 2014

Se hela Spelakademin i efterhand

Kunde du inte närvara på Spelakademin eller är det någon del du vill se igen? Varsågod, här bjuder vi på den 25:e Spelakademin i sin helhet med alla föreläsare och intervjuer.

Lennart Käll, vd Svenska Spel summerar och avslutar den 25:e spelakademin

– Jag gjorde en liten tillbakablick till den första Spelakademin som vi höll 1991. Då lanserade Volvo sin 850GT, Carl Bildt bildade regering och Triss fyllde fem år. Just idag firar Triss 30 år!

– Spelbranschen omsätter 50 miljarder – det ska man ha respekt för. Vi har också ett ansvar att vårda vår bransch och göra den hållbar. Som Özz sade imorse: med humor kan man komma långt, och det är något vi kan ta med oss. Vi ska sträcka på oss och vara stolta över det vi gör och hur innovativa vi är.
– Jag vill också passa på att fråga ett par av våra deltagare som tillsammans representerar 95% av den svenska spelmarknaden hur de upplevt den 25:e spelakademin.

Maria Lindström, generalsekreterare SPER

– Jag tar med mig en hel del från dessa två dagar. Temat med hållbarhet känns klockrent. Jag hoppas att spelbranschen fortsätter att utveckla detta. Vi lever verkligen i en föränderlig tid. Som Alexander Bard sade igår: ”Den som kan skapa och vara en trygg nod i en föränderlig tid – den kommer vara en vinnare.” Vi vet inte vad som kommer att hända i framtiden. Bolagen och branschen själva måste ta ett ansvar för kunden.

Gustav Hoffstedt, generalsekreterare BOS

– Jag uppskattar verkligen att jag fick komma hit och ta del av Spelakademin. Vi har ju historiskt inte haft så bra samarbete mellan bolagen, men det faktum att vi utlandsbaserade bolag var inbjudna till Spelakademin är ett gott tecken och det tycker jag är bra. Nästa år kanske vi till och med kan få vara med uppe på podiet.

Lennart Käll:

– Jag längtar verkligen till mars nästa år. Men nu är det fortsatt fullt fokus på kunden. Vi ska visa mod och visa på en stark rörelse framåt. Det tror jag är bland det viktigaste.

Vi pratar med regeringens spelutredare

Tidigare spelutredningar har ju hamnat i malpåse. Hur viktigt är det för dig personligen att få igenom denna utredning?
– För mig personligen inte så viktigt, men för Sverige är det givetvis viktigt. Det är hög tid att vi får till en bra reglering för spelmarknaden. I spelfrågan är nästan ingen överens idag.

Du har tidigare indikerat skattesatser – är det viktigt för dig att vara transparent?
– Ja, frågorna måste kunna diskuteras och ventileras. Du måste stämma av och känna av vad som funkar och inte funkar. Speciellt de utlandsbaserade har jag haft långa och djupa diskussioner med.

– Detta är en utmaning av sällan skådat slag och det kommer att bli ett tjockt betänkande. Det är många frågor som skall lösas, med många detaljer. Det blir ju en ramlag som skall delegeras ner till flera myndigheter.

Vad mer kan du berätta? Ska vi också ha licenskrav till underleverantörer?
– Ja, det lutar nog att det blir en inkludering av exempelvis spelleverantörer. Detta är inte en avreglering, utan en omreglering. Avstängningssystem tycker jag är bra. Något system där man kan gripa in för spelare som ligger i riskzonen kan vi också behöva. En starkare reglering än vad vi har idag behövs. Idag har vi dock en integritetsaspekt som är en viktig bit och där det också kommer förslag på.

– Matchfixning är också viktigt. Här ser vi luckor och hål i lagstiftningen och måste göra något för att förbättra den. ”Spelfuskbrott” är en ny rubricering på lag som vi kommer att föreslå, och med en betydligt högre straffsats än vad vi har idag för att ge en avskräckande effekt.

– Vad gäller marknadsföring så begränsar våra grundlagar hur mycket vi kan angripa, så alla förväntningar kanske inte kan uppfyllas där. Exempelvis ett förbud mot bonusar kan vi få svårt att få igenom på grund av EU-förordningar. SMS-lån tittar andra instanser på ett regelverk för men där har vi en dialog.

Publikfrågor

Hur ska vi kunna stoppa utländska aktörer bolag som inte söker licens att marknadsföra sig?
– Lagstiftaren kommer alltid efter verkligheten. Det gäller att ha en attraktivitet i systemet och en 90% kanaliseringsgrad bör vara målsättningen. Vi kommer alltid ha en viss grupp som aldrig söker licens. IP-blockering eller betalningsblockering är några lösningar även om de inte alltid är särskilt effektiva. Tiden får utvisa hur vi löser detta.

Jag är orolig för konsumentskyddet i utredningen? Kan du ge mig några exempel på hur vi kan bibehålla kundansvaret?
– Följning av spelarbeteende och de åtgärder man sätter in är viktiga. Det finns andra mekanismer, hastigheter i spel, sättning av gränser i tid, pengar och liknande som vi tittar på. Det blir iallafall mycket bättre än vad det är idag.

Håller du tidplan?
– Jag utgår från att vi går i mål på tid.

Hade skillnaden varit större för Sverige om vi gjort detta för 15 år sedan, och omvänt om man skjutit på det?
– Man borde gjort detta för länge sedan, men nu har vi detta läge. Farligare är det naturligtvis om man inte gör något. Marknadssituationen kommer knappast att avmattas och det är mycket angeläget att man gör något så snart som möjligt.

Hur kände du när du lyssnade på (Alexander) Bard?
– Mången aktör på området sitter naturligtvis och suger på den stora idén. Det håller bara att hålla jämna steg så långt man kan. Förhoppningsvis är förslaget så teknikoberoende som möjligt.

Hur ser du på de ideella föreningarnas kommande intäkter?
– Jag förstår vilket intresse detta har hos den ideella sektorn och vi siktar på en skattebefriad lösning men där fattas beslutet av EU-kommissionen och den processen kan ta tid.

Danske Spils VD ger sina bästa tips

H.C. Madsen, VD, Danske Spil deltog via video och gav oss sina tips och berättade vad som varit bra och mindre bra med den danska liberaliseringen.

– Var väl förberedda för den förändring som den svenska spelmarknaden står inför, även mentalt. Var inte rädda för förändringen utan se den som en möjlighet!

– Vi på den danska marknaden var mycket förberedda inför den liberaliseringen på den danska marknaden och den 1:a januari 2012 erbjöd vi kunderna en helt ny upplevelse.

– Konkurrensen är mycket hög och för att hålla oss konkurrenskraftiga så köper vi nu mjukvara från de bästa bolagen i världen, och vi attraherar mycket bra personal.
– Jag tror att den danska modellen kan fungera i Sverige. Det gör den i Storbritannien, Frankrike, Italien och snart kommer den också till Holland. Men givetvis skall modellen passa Sveriges förutsättningar.

Spelansvar och konsumentskydd – vilka är utmaningarna?

Agneta Karlsson, statssekreterare hos Gabriel Wikström

Hur länge ska vi behöva vänta på att spelberoende tas med i socialtjänstlagen?
– Vi överväger att ta med den frågan och kan komma med besked i frågan efter årsskiftet. Av tradition har det missbruk man arbetat med haft med substansberoende att göra. Men det är viktigt att förstå att spel är en form av missbruk.

– Vi ger 14 miljoner till frivilligorganisationerna för att de ska kunna göra ett bättre jobb, men vi skulle önska att vi kunde ha mer långsiktiga lösningar.
Det är viktigt att spelbolagen tar spelaransvar och att det skall vara obligatoriskt att man som spelare kan sätta begränsningar i tid och pengar.

– Det viktigaste för oss närmsta året är att begränsa regelverket för möjligheten att ta ut SMS lån. Justitiedepartementet tittar på frågan nu men det kan ta 1-1,5 år innan det kommer ett förslag.

Kim Grahn, ordförande Spelberoendes Riksförbund

Det är färre som spelar värre, varför är det så?
– Vi ser att nästan 30 000 har allvarliga problem, marknadsföringen är en allvarlig fråga, och där förbereds en proposition. Man hamnar väldigt mycket snabbare i ett missbruk då spelen är snabba, man får bonusar, och det är enklare att få lån.

Vem skall betala samhällskostnaderna?
– Man kan titta på hur man gör med alkohol. Staten får in intäkterna och tar ansvar för missbruket. Det är viktigt att förstå hjärnans belöningssystem, även om spel inte är en substans så kan det bli ett missbruk. En alkoholist vet att han blir sämre om han inte slutar dricka. Men en spelare tror att han kan förbättra sin situation om han fortsätter att spela.

– Idag är det väldigt få kommuner som tar ansvaret. De behöver stöd, utbildning och pengar för att få hjälp att hantera spelberoende.

– Den viktigaste frågan för oss närmsta året är att de görs något åt SMS-lånen. Vi är ingen förbudsorganisation, men just SMS-lån tycker vi är ett problem och bör tas bort.

Anne H Berman, psykolog och psykoterapeut, Stödlinjen

Det är färre som spelar värre, varför är det så?
– Vi har en väldig utmaning att nå de som har spelproblem. Alla spelbolags hemsidor bör ha information om vilken hjälp man kan få och hur. Men jag tycker vi dessutom borde göra mycket mer. Det handlar mycket om beteende och val av utbildning. Nära hälften som har spelproblem uppger att on-line spel är mest problematiskt.

– Det är viktigt att man agerar mot misstänkt spelproblem så tidigt som möjligt. De som ringer oss på Stödlinjen kan ofta haft problem i flera år innan de ringer. Det finns en skam och ett stigma som hindrar dem att kontakta oss tidigare. Vi måste informera om problematiken kring spelmissbruk mycket tidigare och längre ner i åldrarna.

– Det som är viktigast för oss närmsta året är att vi får kontroll över marknadsföringen och en ökad dialog mellan olika aktörer.

Olika vägval på en hållbar spelmarknad

Jarmo Kumpulainen, Penningautomatföreningen (RAY) berättar om vad som hänt i Finland efter sammanslagningen mellan Veikkaus, Ray och Fintoto?

– Det nya bolaget startar 1 januari 2017 så vi är fortfarande tre olika bolag. Hälften av kunderna vet inte ens om att sammanslagningen kommer att ske. Inga nya spel kommer att lanseras förrän efter 1jan.

– Frågar man kunderna så har majoriteten inte någon åsikt alls om sammanslagningen. Jag tycker att det är bra att de inte har en negativ inställning. Då har vi en möjlighet att möta marknadens förväntan.

– Frågan om IP-blockering och pengaöverföring är inte något vi fokuserar på just nu. Det viktigaste är att etablera det nya bolaget blir etablerat och få det att överleva.

Hela samtalet med Jarmo Kumpulainen kommer att publiceras här i videoformat.

Vad gör spelbranschen och idrottsrörelsen för mångfalden?

Thérèse Liljeqvist, Meg Tivéus och Linda Wijkström diskuterar vad spelbranschen och idrottsrörelsen göra för mångfalden.

Thérèse Liljeqvist, kasinochef Casino Cosmopol, Stockholm

– Vi är ju en ganska ung organisation och när vi startade så behövde vi snabbt få in kvalificerad personal. Då vi hade svårt att hitta rätt personal i Sverige då blev det naturligt att vi aktivt tog in sökande från hela världen.

Idag har vi personal från alla världsdelar utom Antarktis. Det talas 80 språk och vi behöver ju personal. Det viktigaste är att du är socialt begåvad. Vi står för utbildning.
40% av vår personal i Stockholm kommer inte från Sverige. Vår personal skall spegla våra besökare. Det är en styrka att vår personal också har kopplingar till våra olika etniskt kopplade event på kasinot.

Hur kan vi jobba bättre med matchmaking av jobb?
– Vi har gått bort ifrån att de sökande ska behöva skicka in CVs för att söka jobb hos oss, och vi kommer inom kort att börja jobba med videooinspelade CVn. Vi gör detta då vi ser att CVn ofta är ett hinder för att få in ansökningar.

Meg Tivéus, fd vd Svenska Spel, styrelseproffs

Vad betyder sponsring för mångfalden?
– Man kan se det förenklat att näringslivet sponsrar mycket av sporten. Sponsring på lokalnivå är väldigt viktigt. Men inget är mer integrerande än vad våra frivilliga krafter bidrar med som jobbar med våra ungdomar. Vad näringslivet kan göra är att sponsra med utrustning och arbeta med integration utanför bollplanen. Påverka politikerna vad gäller minimilöner, instegsjobb och traineeplatser. Det är en väldigt bra framgångsrik väg.

Hur kan vi jobba bättre med matchmaking av jobb?
– Inom tjänstesektorn tror jag att den nya typen av appar kommer att gynna svenskar med olika ursprung.

Hur kommer du att arbeta med mångfaldsfrågan närmsta året?
– Jag föreslår praktikplatser med mentorskap i kombination då vi vet att det ger mycket bra resultat.

Linda Wijkström, generalsekreterare Elitfotboll Dam

Hur kan idrotten bidra till ökad integration och mångfald?
– Vi är väldigt stolta över fotbollen. Vi är över 170.000 utövare inom damfotbollen. Och med föreningslivet som verktyg så har vi bra förutsättningar för ökad mångfald. Men vi måste kanske öppna upp föreningskulturen mer, och förklara hur den fungerar, för att inkludera fler.

Hur kan vi jobba bättre med matchmaking av jobb?
– Vi vet att våra projekt med en samverkansmodell får en bra matchning. En stor del av tjejerna är intresserade av att bli ledare men aldrig fått frågan. Nu har vi startat ett projekt Engagera Flera, där vi bygger en egen CV-databas som jag tror kommer fungera jättebra.

Hur kommer du att arbeta med mångfaldsfrågan närmsta året?
– Närmsta året kommer jag engagera flera i frågan. Vi har väldigt många bra projekt som startade nyligen och där ska vi följa upp för att nå visionen som vi har.

Hela samtalet med Thérèse Liljeqvist, Meg Tivéus och Linda Wikjström kommer att publiceras här i videoform.

Yared Gabretensaye, kasinochef Casino Cosmopol Malmö

Hur kom du till Sverige?
– Jag var en kärleksinvandrare, jag kom på grund av min dåvarande flickvän som nu är min fru.

Hur var det att komma hit?
– Jag sade upp mig från ett jättebra jobb på ett kryssningsfartyg, och kände bara en enda människa i Sverige, men det löste sig väldigt bra.
– Jag är född i Etiopien, och flyttade till Kanada när jag var 17. Till Sverige kom jag 2001, samma år som Casino Cosmopol öppnade i Sundsvall. Med min erfarenhet från kasinon på kryssningsfartyg hade jag lätt att komma in – min kompetens var helt rätt.

Vad kan du göra i din roll som kasinoschef i Malmö för mångfald?
– Vi tar del i Good Malmö initiativet som har fungerat utmärkt för vår del.

Vad skulle du önska dig att vi och samhället skulle göra mer?
– Jag utmanar både arbetsgivare men främst individen, utmana dig själv att sluta kategorisera folk, och hitta styrkor i olikheterna. Jag brukar säga är det är ”Inte lika barn leka bäst utan” – ”Olika barn hittar på nya spännande lekar”.

Tre faktum som gör integration och mångfald svårt

Henrietta Bean pekade på tre faktum som gör integration och mångfald svårt:
• Två av tre rekryteringar sker genom kontakter idag.
• Studier visar att det tar sju till nio år innan många nyanlända har sin första kontakt med den svenska arbetsbristen.
• Kompetensbristen – många arbetsgivare säger att de inte hittar rätt kompetens, samtidigt som arbetstagare inte kommer fram och hittar jobb.

Men vad är mångfald?
– Många kopplar till den etniska biten, hudfärg, religion, men det är inte det som är det viktiga. Det som verkligen skapar värde är det kognitiva, vad har du för erfarenheter, hur tänker du och vad har du med dig. Mångfald löser sig inte av sig själv. Det kräver arbete och tålamod.

Varför har vi inte kommit längre?
– Det är en bra fråga, jag tror på att det beror på både mentala och strukturella mekanismer. Så fort vi möter en människa så fattar vi elva avgörande beslut, och ofta kopplar vi dem till negativa minnen. Det måste vi jobba med att få bort.

Hur jobbar ni för att koma vidare?
– Vid driver ett mentorprogram – Mitt livs chans. En mötesplats där vi kan bryta de här fördomarna och skapa nyfikenhet. Målgruppen är akademiker med utländsk bakgrund som saknar ett jobb som matchar deras kompetens.
– Den andra målgruppen är 50 stora svenska bolag som engagerar sig i frågan, bland annat Svenska Spel.

Vad skulle du säga till alla här för att arbeta med frågorna?
– Vi kan bredda rekryteringskanalerna och arbeta med processer, men vi som individer kan göra mycket också. Vi rör oss i segregerade nätverk, människor som är lika oss själva.

Dan Glimne, spelexpert: 25 år med Spelakademin – vad har hänt?

Temat för årets Spelakademi – ”Hur skapar vi tillsammans en hållbar spelmarknad?” har ett enkelt svar: Nej, det går inte.
Dan reser tillbaka till 1991, den allra första Spelakademin, och det är en avgrund mellan då och nu – både teknologiskt och juridiskt. Då fokuserade diskussionerna på styckningsschemat över intäkterna för de hårt hållna och reglerade svenska spelarna, i ett tidevarv före Internet, när det inte fanns några påtagliga alternativ till statens utbud.

”Det bestående intrycket jag har från 1990-talet är att så många så länge var så aningslösa och så obekymrade över Internetrevolutionen, och att man hade en sådan självgodhet när det gällde att plocka de stackars spelarna på pengar. Jag väntar sarkastiskt fortfarande på att temat på Spelakademin skall vara: ’Hur ger vi de svenska spelarna bästa möjliga spelupplevelser och återbetalningsprocent för pengarna?’”

Men teknik slår alltid i längden politik: historien är full av exempel på denna regel.

Från piratradiostationerna på 60-talet till parabol-tv på 80-talet – tekniken utmanar politiken, och tekniken vinner alltid till slut.

Inför det första SM i poker 1975 i Monte Carlo gjorde polisen razzia på Arlanda och konfiskerade kontanter utöver de 6000 kronor man då fick ta med sig per person. Men kreditkortet skulle komma att helt skjuta valutarestriktionerna i sank.

Teknik slår alltid till sist politik, oavsett hur hår våra makthavare försöker reglera.

Vi är de utländska spelbolagen stort tack skyldiga. Utan dem skulle vi inte ha det spelutbud som vi har idag i Sverige. Exempelvis kommer uppfinningar som lotterier från Flandern, bingo och nätpoker från USA, fotbollstippandet från Storbritannien, och skraplotten från Kanada.

2016 summerar vi erfarenheterna och konstaterar – somt har förblivit vid det gamla. Spelvärlden får ofta för lite uppmärksamhet i media och debatten i spelfrågor förs ofta i ett högt moraliskt tonläge. Men spel är inte längre hotfullt, syndfullt och hemskt, utan tillhör numera vardagen.

Förhoppningsvis kommer utredningen att förorda en licensierad marknad. Men den tekniska revolutionen kan komma att omkullkasta alla våra planer, och därför kan vi aldrig i längden skapa en hållbar spelmarknad. Vi kommer alltid behöva skriva om lagverket i efterhand, gång på gång.

Jag skulle dessutom vilja resa in 100 år fram i tiden till Spelakademin 2116, för att se vilka innovationer vi då har, vilken teknologi vi använder, och inte minst hur den interplanetära spelmarknaden – till skillnaden mot den internationella av i dag – ser ut.