Danske Spils VD ger sina bästa tips

H.C. Madsen, VD, Danske Spil deltog via video och gav oss sina tips och berättade vad som varit bra och mindre bra med den danska liberaliseringen.

– Var väl förberedda för den förändring som den svenska spelmarknaden står inför, även mentalt. Var inte rädda för förändringen utan se den som en möjlighet!

– Vi på den danska marknaden var mycket förberedda inför den liberaliseringen på den danska marknaden och den 1:a januari 2012 erbjöd vi kunderna en helt ny upplevelse.

– Konkurrensen är mycket hög och för att hålla oss konkurrenskraftiga så köper vi nu mjukvara från de bästa bolagen i världen, och vi attraherar mycket bra personal.
– Jag tror att den danska modellen kan fungera i Sverige. Det gör den i Storbritannien, Frankrike, Italien och snart kommer den också till Holland. Men givetvis skall modellen passa Sveriges förutsättningar.