I gränslandet mellan media, teknik och makroekonomi

Nanok skrev om Bitcoin allra först 2011, och att det då var en ny valuta som kunde hota finanssystemen. Bitcoin kan ses som ett värdesparande, ett nätverk och en valuta för betalning och det har varit igång sedan 2009.

Ett nytt begrepp som uppkommit om Bitcoin är ”Blockchain”, en blockkedja och Bitcoins grunddata. Olika investerare påstår att man skall kunna driva Internet of Things av den här tekniken, skapa ett nytt Dropbox, eller använda den som en bank. Hela systemet bygger på decentralisation, och att använda Bitcoin är lika enkelt som att använda Facebook och Twitter.

Cointbase, Circle, Breadwallet, är några exempel på bitcoinplånböcker, medan Bitpay, och Revel är några exempel på handlarlösningar.

Mer än 1 miljard dollar har investerats i Bitcoin-relaterade starups bara under 2016. Exempel Blockstream, Spoondolies, Bitnet, blockchain.info, KnCMiner, Chain, Bitfury, Bitpay, Kraken, Coinbase.
Antalet transaktioner i Bitcoin nätverket ökar stadigt, och människor gillar Bitcoin, oavsett vad media säger.
– Bitcoin är den mest praktiska typen av pengar som någonsin uppfunnits, sa Nanok Bie. Det är användbart för on-line och mobila transaktioner, inga bankdagar inblandade, och maskiner kan prata med varandra.

Bitcoin är också mycket mer än bara “pengar”. Bitcointekniken möjliggör start-ups då du bara behöver en adress och inte ens ett bankkonto. Autonoma handelsenheter, decentraliserade appar, tidsstämpling, mångsignering av kontrakt, testamente, försäkringsavtal, gränslösa värdeöverföringar, och transparent styrning är andra möjligheter med Bitcointekniken.
– Blockkedjan är öppen, transparent, distribuerad och decentraliserad. Där finns ingen central auktoritet, sa Nanok Bie.

– Makten är utspridd. Över hela jorden så finns det ett enormt nätverk av människor som bygger blockkedjan för att driva transaktionerna. Bitcoinnätverket hade 2013 mer kraft än de 500 största superdatorerna I världen. Den ständigt ökande kraften ökar förtroendet för Bitcoins säkerhet.

Olika aktörer tävlar över hela världen för att hitta nycklar för att bygga vidare på blockkedjan. Alla dessa nycklar är kryptografiskt säkerställda för säkerhet. Det skapas en skriftkedja med nycklar till olika adresser som blir transaktionslistor och transaktionslistan blir blockkedjan. En transaktion är halva skripten – den andra halvan är i blockkedjan. Du har aldrig ”pengarna” på dig, utan de är alltid i blockkedjan. Du har bara nycklarna.
– Bitcointekniken har också visat sig vara väldigt väl lämpad inom spelasammanhang, sa Nanok Bie.

Publikfråga:

Är den här tekniken något som kommer hjälpa eller stjälpa?
– Utvecklingen kommer att öka och fortsätta i princip med samma hastighet. Sakta men säkert kommer det även att gå in i andra områden. Om fem år är det säkert dubbelt så stort. Det går inte att reglera och att stoppa utvecklingen går inte.