Hur jobbar Svenska Spel mot matchfixning?

En grund för Svenska Spels arbete mot matchfixning är Global Lottery Monitoring System – där är alla reglerade bolag sammanknutna och där utbyts information om matchfixning och hjälper idrotten genom samarbetsavtal med IOK och FIFA.

Spel drar alltid till sig människor som vill tjäna enkla pengar. Sedan finns det sportslig matchfixning där ekonomiska skäl ligger bakom. Utbudsexplosionen ligger också bakom ökningen av matchfixning.

– Vi som spelbolag behöver göra ett bättre jobb tillsammans, sa Lennart Nilsson.

Det är långt ifrån bara spelbolagen som skadas av matchfixning. Också bolagens kunder blir lurade, idrottspubliken som inte kan lita på resultatet, och slutligen idrotten. Matchfixning är ett hot mot själva grunden i idrottens tävlingsverksamhet.

Svensk Spel har nolltolerans mot matchfixning, och 2010 startades ett program med aktiviteter och åtgärder för att motverka matchfixning.

Vilka system och rutiner har då Svenska Spel för att upptäcka matchfixning?

– Vi övervakar oddsrörelserna, agerar när vi ser avvikande mönster och polisanmäler, sa Lennart Nilsson. Basen för att motverka matchfixning är den obligatoriska registreringen, och samarbete är nyckeln.

Svenska Spel har också tagit initiativ till inlagor till spelutredningen för att stärka bolagens rättsliga ställning. Idag är det omöjligt att få till domar om bedrägeri mot spelbolagen.