Johan Claesson berättade om hur idrotten jobbat mot matchfixning

Johan Claesson berättade om hur idrotten jobbat mot matchfixning senaste tiden.
– Vi har inget renodlat matchfixningsbrott idag, så det är oerhört viktigt att vi får hjälp med detta, sa Johan Claesson.

Idrottarna är nycklar i matchfixarnas pussel. Utan dem kan man inte bekämpa brottsligheten med matchfixningen. Det förekommer matchfixning både i stora och små idrotter, så det är inte alltid de stora beloppen och den organiserade brottsligheten, ibland kan det röra sig om tusenlappar för att man skall gå med i en matchfixning.

Svensk Idrott införde för ett år sedan ett nytt reglemente som gäller otillåten vadhållning och manipulering av idrottslig verksamhet. Straffskalan skärptes så att det innebär avstängning från all idrott.
– Även om vi idag inte har alla rättsliga delar på plats så hjälper detta nya reglemente och avstängningen från idrotten en hel del, sa Johan Clesson. Man vill inte bli avstängd från sporten.

Vi har också en tipsfunktion för misstankar om matchfixning. Och samarbete och öppenhet, både internt och inom idrotten, spelbolag och berörda myndigheter. Fotbollen hängs ofta ut då det är den största sporten globalt. Men matchfixning kan drabba alla idrotter. Så länge matchfixarna ser en möjlighet till att tjäna pengar så är alla idrotter i riskzonen att drabbas.
– Nyckeln ligger i det preventiva arbetet. Om alla säger nej till matchfixarna så finns inget problem.

Riksidrottsförbundet jobbar mycket med utbildning och åker runt till klubbarna för att informera och förklara.
– Vi vill rikta den här utbildningen ännu längre ner i åldrarna, till de som är i 15-årsåldern. Lika viktigt som det med vilken mat man stoppar i sig, lika viktigt är det med att förstå hur farlig och dålig matchfixning är. När man är 20 år så ska man redan leva efter detta och inte falla för trycket för matchfixning.