Key note speaker – Alexander Bard, föreläsare, författare och visionär

Det är inte lätt att sammanfatta Alexander Bards vindlande föreläsning om 1400-talets Tyskland, via sten-, brons- och järnålderns uppfinnande, inkluderande Descartes, Hegel och Napoleon till morgondagens samhälle där individen blivit ”divid”. Här är ett försök i alla fall…

Alexander Bards bygger sitt resonemang på flera grundteser och han landar i flera slutsatser, men mycket kretsar kring disruptiv teknologi och vad sådan gör med samhället.

Enligt Bard var, exempelvis, franska revolutionen 1789 ett direkt resultat av tryckpressens uppfinnande i Tyskland 350 år tidigare. Inte för att det revolterande borgerskapet i Paris nödvändigtvis insåg detta orsakssamband – det gjorde de med all sannolikhet inte alls – men just spridningen av läskunnighet och läsbara alster skapade en situation som exploderade 1789.

På samma sätt befinner vi oss idag i en tid när en helt omvälvande teknologi kullkastat och kullkastar allt vi lärt oss om kommunikation. Internets genomslag har på 20 år gjort att sju miljarder människor världen över kan kommunicera i realtid – och det har redan fått stora konsekvenser. I snitt tillbringar vi idag 7,5 timmar om dagen framför skärmar, och som Alexander Bard påpekar – genomsnittet inkluderar också nyfödda och åldringar som förmodligen drar ner snittet kraftigt. De flesta som läser det ligger alltså över snittet, som för övrigt stiger hela tiden. Det går inte att bortse från att det ser ut som ett beroende.

– Idag är människan i princip en smartphone med kött och muskler, sa Alexander Bard i en drastisk formulering.

Men exakt vad vi ska ha internet till är fortfarande i mycket en öppen fråga. Alexander Bard exemplifierade med MySpace som för 12 år sedan var världens mest spridda sociala nätverk, men som sedan havererade grundligt. Tanken var att alla människor skulle kunna lägga upp sin egenproducerade musik på MySpace – men ingen hade tänkt på vem som faktiskt skulle lyssna…

En vinnare på revolutionen 1789 var Napoleon Bonaparte. Hans genidrag – enligt Bard – var att se till att befinna sig så långt ifrån den gamla makten som det gick, men också att se hur den nya teknologin skulle kunna användas. Han organiserade den franska armén som arméer var organiserade på den tiden men med en viktig skillnad – hans soldater kunde skriva och läsa. Det skapade en ohygglig effektivitet och Frankrike var mycket framgångsrikt under ett antal år.

På samma sätt kommer den som förstår att kombinera mänskligt psyke och modern teknologi att kunna bli en vinnare i den nya världen, den som vi ser födas idag men som ingen vet hur den kommer att bli.
Ett exempel på hur den disruptiva teknologin utvecklas är torrent-tekniken. Först när den kom skapades fildelning vilket höll på att knäcka både film och musikindustrin genom exempelvis Pirate Bay. Men så kom någon på att man skulle kunna erbjuda samma sak som Pirate Bay men snyggare och mer tillförlitligt mot en avgift per månad på 100 kronor: Spotify. Det tog tio år, men sen var en ny succé ett faktum.

På det mer filosofiska planet uppehöll sig Alexander Bard mycket kring individualismen som idé, och dess snara avskaffande. Enligt Bard var det Descarte som uppfann individualismen med sin berömda tes ”Jag tänker, alltså finns jag” på 1600-talet som en reaktion mot en religion som han upplevde som alltför irrelevant för tidens verklighet. Men detta var inget annat än en teori, ett sätt att distansera sig från det tankemässiga paradigm som såg bibeln som en slutlig sanning.

Idag finns det tendenser till att individualismen är på väg att bli omodern – företeelser som ”Burning man” där människor samlas för att gemensamt skapa något blir snabbt mer populära. Istället för individer kommer framtidens vinnare vara ”divider” – enligt Bard.

Publikfråga:

Hur tror du att spelbranschen kommer att se ut om fem år?
– Vi har en spelbransch som idag bygger på en solitär upplevelse. Hur kan vi skapa spel som är mer sociala, som gör att spelaren blir medskapande? Den som löser det kommer att bli en vinnare.