Lag och ordning skapade debatt på Spelakademin

När det nya årtusendet bara var åtta månader gammalt var det dags för den nionde spelakademin. Temat den här gången: Gränslöst spel. På dagordningen stod bland annat lag och ordning, spelproblem och spel på Internet. Dåvarande finansminister Bosse Ringholm, TV 4-chefen Jan Scherman och Lotteriinspektionens generaldirektör Lena Jönsson var på plats i Visby.

Ämnet lag och ordning skapade debatt och Svenska Spels dåvarande styrelseordförande Bengt Åke Berg efterlyste krafttag från Lotteriinspektionen mot illegala spel. Han påminde om att brott mot Lotterilagen är samma sak som ekonomisk brottslighet. Berg var påtagligt irriterad över Lotteriinspektionens oförmåga att se till att lagarna efterlevs. Han uttryckte också kritik mot att polisen inte agerar kraftigare mot det engelska spelbolaget SSP:s systematiska brott mot Lotterilagen. SSP var enligt svensk lag förbjudet att erbjuda spel genom ombud i Sverige.

Lena Jönsson, generaldirektör på Lotteriinspektionen, svarade så här: – Vi kan inte göra mer än att tala om för Polisen var det sker lagöverträdelser. Vi kan inte sätta prioriteringarna för det de ska göra. En annan fråga som Jönsson svarade på var, ”hur länge kan man hålla spelmarknaden reglerad?”
– Länge tror jag. Intresset från regering och riksdag är väldigt stark i den frågan, svarade hon.