Spelet inom gränserna en fråga för EU – och utredning

Den trettonde upplagan av Spelakademin besöktes av bland andra EU-kommissionens policy desk officer Bertil Vagnhammar, lotteriutredningens ordförande Jan Francke och Norsk Tippings chef Reidar Nordby.

Riksidrottsförbundets ordförande Gunnar Larsson redogjorde för hur beroende den svenska idrottsrörelsen är av hur spelfrågor hanteras och ville slå vakt om den reglerade spelmarknaden.

Under ämnet ”det illegala spelet och kontrollen” redogjorde Peter Alling, chefjurist på Lotteriinspektionen, för ansvarsfördelningen mellan marknadens aktörer, lagstiftarna och rättsväsendet. Han framhöll att Lotteriinspektionen inte är en åklagare som har rätt att driva åtal, däremot att överlämna brottsutredningar till polisen.

Den tre speldirektörer stora panelen, bestående av Svenska Spels dåvarande vd Meg Tivéus, hennes dito på ATG, Remy Nilson och Bengt Almqvist på Folkspel, efterlyste en ”större svensk vilja att driva spelfrågor inom EU”.

Duon Sofia Ekvall, från Motala, och Frida Nilsson, Söderköping, fick Svenska Spels Spelforskningsstipendium för sin studie om svenska spelvanor. De belönades med 25 000 kronor.