Bolagisering och börsnotering kan bli en del av spelets affärer

Affärer stod högst på dagordningen 2006. De svenska spelbolagen kämpande för att inte tappa mark gentemot de utländska spelbolagen. Karaktären på spelet fortsatte att förändras.

Tack vare att EU, som några månader innan Spelakademin, hade undantagit spel från det så kallade tjänstemannadirektivet kunde varje land bestämma sina egna regler för spelmarknaden. Det i sin tur gjorde det möjligt att stoppa utländska etableringar, spärra ip-adresser och bankkonton för Internetbolag.

Svenska Spels vd Jesper Kärrbrink behandlade frågeställningen ”går det att jobba sida vid sida med spelansvar och affärsutveckling?” Hans eget svar var att det går alldeles utmärkt. Kärrbrink hade en idé om att paketera spelansvaret och göra det till ett argument för försäljning.

Spelakademin fick detta år besök från Medelhavet. Basile Neiadas från det grekiska spelbolaget OPAP berättade att man i Grekland angripit minskande vinster och konkurrens från utländska bolag genom att bolagisera och börsnotera OPAP.