Trygg och säker spelbransch

Trygg och säker spelbransch var rubriken för den sjuttonde akademin. Ett angeläget tema som är fundamentet för en reglerad spelmarknad i Sverige, inledde Svenska Spels styrelseordförande Margareta Winberg akademin, 119 åhörare fanns på plats i lokalen.

Den svenska spelbranschen höll kanske inte andan, men väntade andäktigt, på vad spelutredare Jan Nyréns förslag i december skulle innehålla. Spelutredningen löpte som en röd tråd genom akademidagarna – och Nyrén var på plats för att svara på frågor.

Han lovade hårdare tag för spelbranschen. – Spel är i princip bara politik och kommer alltid vara föremål för reglering, antingen på nationell eller internationell nivå via EU, säger han.

Ulf Öberg, advokat och expert på konstitutionell europarätt, blev akademins höjdpunkt. Han menade att det är viktigt att skilja på vad regeringen och riksdagen vill göra, vad de får göra och vad de måste göra. – EU-lagstiftaren sätter inte lagar för enskilda länder, men de lagar som skrivs i länderna måste överensstämma med EU-rätten, sa han och menade att det är dags för politikerna att välja väg.

Jean M Jørgensen som följt europeiska toppolitiker inom spelverksamhet i Bryssel i tre år, arbetar nu som nordisk spelrådgivare. Han menade att det är upp till spelbolagen att visa vägen. – Dilemmat i lagstiftningen är att den ska tillåta fri rörlighet och konkurrens, men att medlemsländerna får skapa sitt eget regelverk.

Den trendspanande cyberexperten Magnus Lindqvist sade att allt är ett spel, slog hål på myten om den vanligaste spelaren och förklarade sin syn på cyberrymden.

Margareta Linderoth, chef för länskriminalen i Stockholm och tidigare operativ chef för SÄPOS:s kontraterroristenhet, inledde sitt anförande på Spelakademin med att definiera begreppet organiserad brottslighet och berättade att polisen inte vet exakt hur mycket pengar som omsätts, eller hur många personer som är engagerade.

Akademidagarna avrundades med en paneldebatt ledd av moderatorn Lennart Ekdal då ATG:s vd Remy Nilson tyckte att det inte det hade framkommit några överraskningar under Spelakademin: – Direktiven är ganska tydliga, men det jag är mest glad över är att vi kommit fram till att det är den svenska lagstiftningen som gäller. Hases Per Sjöblom från Lotteriinspektionen var även han nöjd över att frågan om lagstiftningen klargjorts.