Morgondagens spelare

Den tionde Spelakademin hade ”Morgondagens spelare” som tema.
Sociokulturella trender, sund-kund-perspektiv och soffpaneler på programmet.
Föreläsare från Italien, Danmark och Sverige visade ländernas förhållningssätt i frågan.

Den första dagen inleddes med att ta en tipp på trender och beteenden i spelbranschen. Korta intervjuer med människor på stan följdes av Johan Ronnestam, konsult, professionell på digitala medier, kreativ chef, reklamman, innovatör och entreprenör som visade på nya beteenden hos den nya generationen.

Sociokulturella trender påverkar konsumtionen i alla branscher. Sofia Ulver-Sneistrup, filosofie doktorand, talade om konsument – och marknadsundersökningar.

Mats Lindquist-Leissner, omvärldsanalytiker Svenska Spel, talade om beteenden och trender inom spelbranschen och blev därefter tillsammans med Johan Ronnestam och Sofia Ulver-Sneistrup intervjuad av moderator Annika Dopping.

Dag två inleddes med att ge ett perspektiv på temat ”sund kund”. Svenska Spels marknadsanalytiker Martin Johansson gav en bild av hur morgondagens spelberoende kan tänkas se ut.
Thomas Nilsson, ordförande för Spelinstitutet fortsatte med en inblick i vilka utmaningar och problem nya kanaler innebär.

Krister Bergström, NYX Interactive beskrev en leverantörs tankar kring spelutveckling och Kerstin Wallentin, kommunikationsdirektör för SPER (Spelmarknadens Etiska Råd), informerade om rådets uppdrag och hur det kan bidra till en miljö för sund kund.

Därefter bjöd moderator Annika Dopping in till soffpanel. Debatt mellan Anders Hägg, tf VD Svenska Spel, Hans Sahlin, VD Folkspel, Peter Gerlich, Chef Kundservice Postkodlotteriet, Anders Jansson VD A-lotterierna, Ludwig Alholt, VD Miljonlotteriet, Remy Nilson, VD, ATG.

Nästa block i programmet handlade om ”perspektiv – reglering” och inleddes med spelreglering på italienska. Hur fungerar regleringen och vilken påverkan har den på spelaren?
Claudia Ricchetti, Legal and European Regolatory Affairs Director Lottomatica Group berättade.

Efter Italien kom Danmark. Vad hade hänt med spelregleringen i landet sedan förra Spelakademin? Juristen Henrik Norsk Hoffmann, gav en bild av situationen.
Akademin avslutades med ännu en soffpanel där Annika Dopping intervjuade, Claudia Ricchetti, och Håkan Hallstedt samt en utfrågning av närvarande politiker.