Den omtänksamma spelmarknaden?

Den 22:a Spelakademin i ordningen ville ge deltagarna ökade kunskaper inför utvecklingen av spel och spelmarknadens framtid. Hur omtänksam kommer spelmarknaden bli?
Ett vidgat synsätt är nog något de flesta i branschen vill ha, bredare tankebanorna med ord som omtanke och ansvar.

Ann-Therese Enarsson, chef samhällskontakter på Systembolaget beskrev sin verksamhet som det bästa konsumentskyddet kunderna kunde få.
– Ett bett sortiment av bra kvalitet och bra service i kundmötet är avgörande faktorer för Systembolagets position, menade hon. Det allra tydligaste uttrycket för vårt ansvarstagande är vårt dotterbolag IQ som med olika verktyg ger människor bättre koll på hur de dricker.

Professor Hans De Geer talade under rubriken ”Spelreklam – omtanke eller baktanke” om utvecklingen av ansvar och etik i en bransch som han menar byggt sin affär på kundens bristande rationalitet.
Han sa att mycket positivt hänt sedan han för 11 år sedan talade på Spelakademin. Han förespråkade ett mer varsamt förhållningssätt till spelreklam och ärligare tag i marknadsföringen.

Den första akademidagen avslutades med ett löfte från Gustaf Hoffstedt, moderaterna:
– Det blir en omreglering nästa mandatperiod, oavsett vem som får makten.
Han menade att stödet från det han kallar seriösa partier är massivt.

Birgitte Sand, direktör Spillemyndigheten i Danmark gav under den andra dagen av Spelakademin åhörarna en bild av hur omregleringen i Danmark fungerar. Spillemyndigheten gjorde en ordentlig läxa innan omregleringen kom till stånd.
– Vi har träffat och pratat och lyssnat på så många människor. Vi har pratat med spelbolag, jurister, aktiebolag och politiker, ni måste göra ett omsorgsfullt förarbete om ni vill omreglera er marknad, sa hon.

Erik Théeden, statssekreterare åt finansmarknadsminister Peter Norman var troligen den talare de församlade akademideltagarna längtat mest efter. Han berättade om det han beskrev som ”våndor runt spelregleringen”.
– Den övergripande principen vi väljer att ha är försiktighetsprincipen. Det betyder inte att vi inte gör någonting, men vi avvaktar.
Théeden sa att regeringen inte har något intresse av att gynna fri företagsamhet eller att få hit fler spelbolag i Sverige.
– Vårt primära intresse är att skydda spelare från att drabbas av ett ökat spelberoende. Vi vill inte ha vinst som spelarens enda drivkraft eller en kraftig tillväxt av spelandet i Sverige.

Stefan Einhorn, läkare professor och författare tog akademin tillbaka från den värdsliga utblicken till en godhetens resa. Rubriken var ”Konsten att vara snäll”. Alla fick med sig några tankeställare om medmänskliga handlingar och omtänksamhet.

Einhorn avrundade sin föreläsning med några snällhetstips:
– Var generösa. Med beröm och uppmuntran, det kostar ingenting att ge beröm. Var också generös med dina idéer.
– Välj bort konflikter. Det är skitsnack att konflikter är utvecklande. Diskussioner är bra, men i en konflikt har man en fiende och det är aldrig av godo.
– Var ett föredöme, det går inte att tala om för folk hur de ska vara. Andra människor tittar på dej och gör som du gör, det duger inte att bara snacka.