Spelet om kunderna

Den 23:e Spelakademin hade flyttat tillbaka till Strand Hotell och bantat de två dagarna till en. Under temat ”Spelet om kunderna” förväntades nya insikter om kunderna ge en fingervisning om hur branschen kan visa vägen in i en sundare spelmarknad.
Frågor som förtroende och lojalitet, kreativitet och unika värden fanns på programmet.

– Det handlar om att bjuda in medborgarna till ett meningsfullt spelsammanhang. Att hitta spännande snittytor mellan spel, idrott och samhällsnytta som kräver engagemang. Det är viktigt att skapa inspiration, inledde Göran Carstedt, ekonomie doktor och internationellt uppskattat föreläsare i ämnet ledarskap, lärande och kreativitet.

Camilla Wallander, vd Berghs Berghs School of Communication, sade:
– Det är inte vem du pratar med, utan vem du är som är det viktiga, säger hon. Hon bjöd in deltagarna på Spelakademin till ett spännande resonemang om att vara relevant i sin kommunikation.

– Man byter värden och varor med varandra i ett ekosystem där det gäller att ha koll på vilka zoner kunden rör sig. Man kan inte vara överallt.

Berghs inspireras av frågan – ”varför?”
– Vi vill hitta frågan vi brinner för. För oss handlar det om en passion för kommunikation och att se människor utvecklas. Kan man matcha det här – och dessutom fördela det till medarbetarna, har man kommit långt.

Martin Deinoff, vice vd på Creuna visade Spelakademin en framtidsbild som erbjöd helt nya visioner. – Tänk bara på röstigenkänningsfunktionen som finns i dag, i framtiden kanske jag kan prata med mitt operativsystem.

Armband som mäter det mesta, googleglasögon, sensorer som styr och kommunicerar olika funktioner i vårt vardagssamhälle – inga nyheter där.
– Jag har inte svaren, men en karta och lite ledtrådar. Jag har tyvärr inget speciellt svar för spelbranschen att erbjuda, sa Dienhoff.

Ylva Aversten, advokat på nischbyrån MarLaw, samt, samt expert inom SPER:s oberoende expertgrupp pratade om reklammarknadens ramar.
– Jag tycker marknadsföring av spel borde varit mer i fokus. Vi har haft år av förvirring vilket jag tror grundar sig i en spelreglering som utretts för länge. Vi har också flera EU-domar under åren, samt Riksrevisionens rapport som lyfter fram marknadsföringens betydelse och ansvaret för den.

Adam Mayes, ansvarig för speldesign vid Uppsala Universitet/ Campus Gotland, pratade om drivkrafter bakom spelutveckling.
Han pratade inte skraplotter – utan videospel.
– Vi har ganska bra koll på vem som spelar och hur de spelar, men industrin bryr sig inte. Marknadsföring och speldesign kommer avgöra vilka spel som blir framgångsrika.

Robert Arvidsson marknadschef, Liseberg satte punkt för Spelakademin med en åktur.
– Liseberg är en tryckkokare av upplevelser och vi har ett starkt varumärke. Vi har inte en tjänst eller produkt, vårt arbete är väldigt kulturellt drivet.
– Vi är också noga med att ge våra anställda och säsongsanställda en miljö där de ges utrymme att agera utifrån sitt eget omdöme.

Verkar fungera – man har säsongsarbetare som är drygt 60 år som kommer tillbaka år efter år. Lägg till det en kundnöjdhet på 94 procent.
– Man måste hantera sin anställda som man behandlar sina gäster, säger Arvidsson.