Pia Bergman berättade om grov ekonomisk brottslighet

I början av sin karriär arbetade Pia med småföretagare där hon upptäckte att de ibland hade spelskulder vilket gjorde att deras verksamhet då fick finansiera spelskulderna. Många av förklaringarna till tillgångar sägs bero på spel och samtidigt ser vi att många säger sig börjat med skattefusk på grund av spelmissbruk. Man är beredd att betala skatt på illegala pengar för att få en fasad. Oftast hittar man på hur man har tjänat pengarna, exempelvis via en faktura och en insättning på ett företagskonto.

Men det är också viktigt att komma ihåg att de flesta vill ha en snygg fasad, även om man ägnar sig åt ekonomisk brottslighet.

– De flesta som är kriminella är trevliga familjefäder som bara har sin försörjning på ett kriminellt sätt, sa Pia Bergman. Men man behöver förklara varför man har mer pengar att röra sig med än som är rimligt. Det kan ibland vara svårt att visa upp så man behöver placera om dem. Bitcoin kan vara ett sådan sätt att placera om pengar.

Så hur kan myndigheterna upptäcka detta? Typiskt sett kan det handla om att leta efter ovanliga transaktioner så som en restaurang utan gäster som har en hög omsättning, kontantbetalningar vilka kan vara svåra att kontrollera, riskbranscher som exempelvis fastighetsaffärer där man bygger om med svart arbetskraft och sedan ombildar till bostadsrätter.

Men det kan också finnas kopplingar till spelbranschen.

– Matchfixning är en vardag när det gäller tvätt av svarta pengar, och det ökar, sa Pia Berman. Många undersökningar visar att det är alltför vanligt förekommande, både i Sverige och internationellt. Detta är en stor utmaning för oss som myndigheter då lagar tar tid att skapa och de vi har idag skapades för länge sedan. Vi hinner inte hålla jämna steg med den organiserade brottsligheten.

Idag har Skattemyndigheten har nu ett bra samarbete med spelbolag och banker med säte på Malta och Cypern, det handlar om att förbereda sig för en internationell värld som vi måste förhålla oss till.
– För spelarna så gäller det ju att vinsten är gjord utanför EES. De flesta bolag arbetar efter detta men det hindrar inte att vi varje år hittar några som missat ta upp sina vinster i deklarationerna och vi fortsätter att markera genom att göra utredningar även av dessa aktörer.
Ett medskick från mig är att ni måste jobba tillsammans, och också tillsammans med oss myndigheter.

Publikfrågor:

Det sägs att hälften av de kontanter som finns i Sverige ägs av kriminella nätverk. Stämmer det?
– Bankerna har idag stora problem med personer som kommer med högar av kontanter med olika förklaringar. Vad man kan konstatera är att en stor del kontanterna aldrig kommer in. De har brunnit upp eller man har glömt var man grävt ner den.
– Några banker låter pengarna komma in i flödet men gör en anmälan till polisen om att det finns en misstanke. Skatteverket gör då i sin tur en utredning om var pengarna kommer ifrån.

På ett seminarium i våras berättade du om sekretessen mellan myndigheter. Hur kommer vi tillrätta med det här?
– Detta är en av de viktigaste frågorna. Vi besöker ofta partier och riksdagen för att förklara hur sekretesshindren bara är ett hjälpmedel för de illegala aktörerna och inte något hot mot allmänheten. Det finns en ny lagstiftning som lättar lite på trycket men det är fortfarande en stor del kvar som måste ändras.