Vi pratar med regeringens spelutredare

Tidigare spelutredningar har ju hamnat i malpåse. Hur viktigt är det för dig personligen att få igenom denna utredning?
– För mig personligen inte så viktigt, men för Sverige är det givetvis viktigt. Det är hög tid att vi får till en bra reglering för spelmarknaden. I spelfrågan är nästan ingen överens idag.

Du har tidigare indikerat skattesatser – är det viktigt för dig att vara transparent?
– Ja, frågorna måste kunna diskuteras och ventileras. Du måste stämma av och känna av vad som funkar och inte funkar. Speciellt de utlandsbaserade har jag haft långa och djupa diskussioner med.

– Detta är en utmaning av sällan skådat slag och det kommer att bli ett tjockt betänkande. Det är många frågor som skall lösas, med många detaljer. Det blir ju en ramlag som skall delegeras ner till flera myndigheter.

Vad mer kan du berätta? Ska vi också ha licenskrav till underleverantörer?
– Ja, det lutar nog att det blir en inkludering av exempelvis spelleverantörer. Detta är inte en avreglering, utan en omreglering. Avstängningssystem tycker jag är bra. Något system där man kan gripa in för spelare som ligger i riskzonen kan vi också behöva. En starkare reglering än vad vi har idag behövs. Idag har vi dock en integritetsaspekt som är en viktig bit och där det också kommer förslag på.

– Matchfixning är också viktigt. Här ser vi luckor och hål i lagstiftningen och måste göra något för att förbättra den. ”Spelfuskbrott” är en ny rubricering på lag som vi kommer att föreslå, och med en betydligt högre straffsats än vad vi har idag för att ge en avskräckande effekt.

– Vad gäller marknadsföring så begränsar våra grundlagar hur mycket vi kan angripa, så alla förväntningar kanske inte kan uppfyllas där. Exempelvis ett förbud mot bonusar kan vi få svårt att få igenom på grund av EU-förordningar. SMS-lån tittar andra instanser på ett regelverk för men där har vi en dialog.

Publikfrågor

Hur ska vi kunna stoppa utländska aktörer bolag som inte söker licens att marknadsföra sig?
– Lagstiftaren kommer alltid efter verkligheten. Det gäller att ha en attraktivitet i systemet och en 90% kanaliseringsgrad bör vara målsättningen. Vi kommer alltid ha en viss grupp som aldrig söker licens. IP-blockering eller betalningsblockering är några lösningar även om de inte alltid är särskilt effektiva. Tiden får utvisa hur vi löser detta.

Jag är orolig för konsumentskyddet i utredningen? Kan du ge mig några exempel på hur vi kan bibehålla kundansvaret?
– Följning av spelarbeteende och de åtgärder man sätter in är viktiga. Det finns andra mekanismer, hastigheter i spel, sättning av gränser i tid, pengar och liknande som vi tittar på. Det blir iallafall mycket bättre än vad det är idag.

Håller du tidplan?
– Jag utgår från att vi går i mål på tid.

Hade skillnaden varit större för Sverige om vi gjort detta för 15 år sedan, och omvänt om man skjutit på det?
– Man borde gjort detta för länge sedan, men nu har vi detta läge. Farligare är det naturligtvis om man inte gör något. Marknadssituationen kommer knappast att avmattas och det är mycket angeläget att man gör något så snart som möjligt.

Hur kände du när du lyssnade på (Alexander) Bard?
– Mången aktör på området sitter naturligtvis och suger på den stora idén. Det håller bara att hålla jämna steg så långt man kan. Förhoppningsvis är förslaget så teknikoberoende som möjligt.

Hur ser du på de ideella föreningarnas kommande intäkter?
– Jag förstår vilket intresse detta har hos den ideella sektorn och vi siktar på en skattebefriad lösning men där fattas beslutet av EU-kommissionen och den processen kan ta tid.