Spelansvar och konsumentskydd – vilka är utmaningarna?

Agneta Karlsson, statssekreterare hos Gabriel Wikström

Hur länge ska vi behöva vänta på att spelberoende tas med i socialtjänstlagen?
– Vi överväger att ta med den frågan och kan komma med besked i frågan efter årsskiftet. Av tradition har det missbruk man arbetat med haft med substansberoende att göra. Men det är viktigt att förstå att spel är en form av missbruk.

– Vi ger 14 miljoner till frivilligorganisationerna för att de ska kunna göra ett bättre jobb, men vi skulle önska att vi kunde ha mer långsiktiga lösningar.
Det är viktigt att spelbolagen tar spelaransvar och att det skall vara obligatoriskt att man som spelare kan sätta begränsningar i tid och pengar.

– Det viktigaste för oss närmsta året är att begränsa regelverket för möjligheten att ta ut SMS lån. Justitiedepartementet tittar på frågan nu men det kan ta 1-1,5 år innan det kommer ett förslag.

Kim Grahn, ordförande Spelberoendes Riksförbund

Det är färre som spelar värre, varför är det så?
– Vi ser att nästan 30 000 har allvarliga problem, marknadsföringen är en allvarlig fråga, och där förbereds en proposition. Man hamnar väldigt mycket snabbare i ett missbruk då spelen är snabba, man får bonusar, och det är enklare att få lån.

Vem skall betala samhällskostnaderna?
– Man kan titta på hur man gör med alkohol. Staten får in intäkterna och tar ansvar för missbruket. Det är viktigt att förstå hjärnans belöningssystem, även om spel inte är en substans så kan det bli ett missbruk. En alkoholist vet att han blir sämre om han inte slutar dricka. Men en spelare tror att han kan förbättra sin situation om han fortsätter att spela.

– Idag är det väldigt få kommuner som tar ansvaret. De behöver stöd, utbildning och pengar för att få hjälp att hantera spelberoende.

– Den viktigaste frågan för oss närmsta året är att de görs något åt SMS-lånen. Vi är ingen förbudsorganisation, men just SMS-lån tycker vi är ett problem och bör tas bort.

Anne H Berman, psykolog och psykoterapeut, Stödlinjen

Det är färre som spelar värre, varför är det så?
– Vi har en väldig utmaning att nå de som har spelproblem. Alla spelbolags hemsidor bör ha information om vilken hjälp man kan få och hur. Men jag tycker vi dessutom borde göra mycket mer. Det handlar mycket om beteende och val av utbildning. Nära hälften som har spelproblem uppger att on-line spel är mest problematiskt.

– Det är viktigt att man agerar mot misstänkt spelproblem så tidigt som möjligt. De som ringer oss på Stödlinjen kan ofta haft problem i flera år innan de ringer. Det finns en skam och ett stigma som hindrar dem att kontakta oss tidigare. Vi måste informera om problematiken kring spelmissbruk mycket tidigare och längre ner i åldrarna.

– Det som är viktigast för oss närmsta året är att vi får kontroll över marknadsföringen och en ökad dialog mellan olika aktörer.