Spelutredningen i fokus inför Spelakademin

Det förvånar väl ingen, men det överlägset största intresset inför Spelakademin knyts till den pågående spelutredningen. Via en snabb mejlenkät i fredags har cirka en fjärdedel av deltagarna svarat på frågan om vad de tror blir det största samtalsämnet. Men svaren är mer spridda gällande deltagarnas personliga förväntningar.

28-29 september hålls Spelakademin i Visby. Det är 25:e året som Svenska Spel arrangerar detta branschevent och sällan har väl spänningen i branschen varit större. Om ett halvår kommer resultatet av den stora spelutredningen med förslag på hur ett licenssystem ska införas i Sverige. Frågorna kring hur marknaden kommer se ut i framtiden är många, och därför är det inte särskilt förvånande att samtliga svarande på enkäten anger spelutredningen som den förväntade snackisen nummer ett. Men ett par av de svarande pekar också på speciella aspekter av spelutredningen, som hur en säker spelupplevelse ska kunna bibehållas på den nya marknaden, eller hur den ideella sektorns intäkter ska kunna säkras.

– Det är naturligt att utredningen står i centrum för branschens intresse, säger Svenska Spels vd Lennart Käll. I år har vi breddat inbjudningslistan och välkomnar också de utlandsbaserade bolagens representanter till Spelakademin. Det ska bli spännande att se vad det kommer att innebära för diskussionerna.

En annan enkätfråga gällde deltagarnas mer personliga förväntningar på Spelakademin, och här finns en betydligt större spännvidd i svaren. Många anger att de ser fram emot att få nätverka med andra i branschen generellt, och att få diskutera alla brännande frågor som bubblar i spelbranschen just nu.

En deltagare ser särskilt fram emot att få höra vad Key Note Speakers (Alexander Bard och Özz Nujen) har att säga, en annan lyfter fram möjligheten att få diskutera hur den nya spelregleringen ska kunna motverka matchfixning. Det finns också en förväntan inför programpunkten med den internationella utblicken, hur avregleringen blivit i Danmark och det finska beslutet att slå samman Veikkaus, Fintoto och Penningautomatföreningen RAY till ett enda stort statligt spelbolag.

Men flera uttrycker också förhoppning om att spelutredaren Håkan Hallstedt ska ge lite underhandsinfo om hur spelutredningen utvecklas.

– Vi får se om Håkan kommer med ny information, säger Lennart Käll. Han har ju i andra sammanhang delat med sig av en del intressanta inblickar i hur han resonerar, så det är ju inte omöjligt att vi får höra mer om detta. För egen del ser jag verkligen fram emot att få tillfälle att träffa så många olika intressent- och branschföreträdare som möjligt under Spelakademin!