Tre faktum som gör integration och mångfald svårt

Henrietta Bean pekade på tre faktum som gör integration och mångfald svårt:
• Två av tre rekryteringar sker genom kontakter idag.
• Studier visar att det tar sju till nio år innan många nyanlända har sin första kontakt med den svenska arbetsbristen.
• Kompetensbristen – många arbetsgivare säger att de inte hittar rätt kompetens, samtidigt som arbetstagare inte kommer fram och hittar jobb.

Men vad är mångfald?
– Många kopplar till den etniska biten, hudfärg, religion, men det är inte det som är det viktiga. Det som verkligen skapar värde är det kognitiva, vad har du för erfarenheter, hur tänker du och vad har du med dig. Mångfald löser sig inte av sig själv. Det kräver arbete och tålamod.

Varför har vi inte kommit längre?
– Det är en bra fråga, jag tror på att det beror på både mentala och strukturella mekanismer. Så fort vi möter en människa så fattar vi elva avgörande beslut, och ofta kopplar vi dem till negativa minnen. Det måste vi jobba med att få bort.

Hur jobbar ni för att koma vidare?
– Vid driver ett mentorprogram – Mitt livs chans. En mötesplats där vi kan bryta de här fördomarna och skapa nyfikenhet. Målgruppen är akademiker med utländsk bakgrund som saknar ett jobb som matchar deras kompetens.
– Den andra målgruppen är 50 stora svenska bolag som engagerar sig i frågan, bland annat Svenska Spel.

Vad skulle du säga till alla här för att arbeta med frågorna?
– Vi kan bredda rekryteringskanalerna och arbeta med processer, men vi som individer kan göra mycket också. Vi rör oss i segregerade nätverk, människor som är lika oss själva.