Vad gör polisen åt spelbrottslighet?

Sören Clerton, Polisöverintendent, Nationella operativa avdelningen, Beredningsenheten:
– Där det finns pengar så finns det brottslighet, och i spelbranschen så finns det ju mycket pengar och drar naturligtvis till sig brottslighet, inledde Sören Clerton.

Tidigare tänkte man att det fanns fasta nätverk som sysslar med brottslighet, idag ser myndigheterna andra grupperingar som är mindre statiska och svårare för polisen att följa. Man är ganska flexibel. Spelbrottslighet kanske är en komponent, men man kan också ha flera verksamheter som kompletterar.

– Våldet har ökat. Många av grupperingarna bygger på ett våldskapital som man ibland inte ens behöver använda, men det finns hela tiden ett outtalat hot som man spelar på, sa Sören Clerton. Vi ser att olika grupperingar slåss om makt och status både i städerna och ute i landet.

– Vi ser det som ett symptom att både polis och brandmän utsätts för stenkastning i vissa delar av landet. Det kan ibland framställas som att det är ungdomar som ligger bakom, men det kan också handla om att brottslingar blir störda i sin kriminella verksamhet och inte vill att polisen skall vara där.

Så vad gör polisen åt detta?
– Idag har vi plockat ut 14 extra utsatta områden av ett 50-tal. Skjutningarna och våldet har ökat i dessa 14, och tyvärr drabbar detta ofta tredje man. De kriminella grupperna har ofta en geografisk men även en etnisk koppling. Den internationella kopplingen handlar ofta om import och smuggling av vapen.

Idag samarbetar tolv myndigheter för att stävja den här brottsligenen. Från polisens sida understryks vikten av att blanda in kronofogdemyndigheten och skattemyndigheten eftersom de ofta har bättre möjligheter än polisen genom att de exempelvis kan beslagta egendom.

Penningtvättbegreppet uppstod i USA där man startade tvätterier för att dölja illegala transaktioner.

Internet har gett stora möjligheter att begå brott och spelsajter kan vara ett sätt att tvätta pengar, men också illegala spelklubbar har använts i dessa syften. För ett antal år sedan var det ett stort problem med såna här klubbar i Södertälje. Miljön i sig är väldigt olämplig och asocial, flertalet spelare drar på sig spelskulder och utsätts för våld och utpressning.

– Matchfixning är ju en fråga som uppmärksammats mer under senare år och det är framförallt inom fotbollen som detta förekommer, och ökar i Sverige, sa Sören Clerton.

Här finns ett samarbete mellan myndigheter både nationellt och på EU-nivå, och både Interpol och Europol finns med.

Det finns idag två hovrättsdomar där spelare blivit dömda för matchfixning.
– När det gäller lagstiftning så behöver vi komma framåt för att stävja problemet med matchfixning.

Fråga från publiken:

Hur ser du på spelbrottslighet 5 år framåt?
– Vi har en stor utmaning framför oss, jag tror tyvärr att den kommer att fortsätta. Polisen och vi andra har en väldigt stor utmaning framför oss.