Vad gör spelbranschen och idrottsrörelsen för mångfalden?

Thérèse Liljeqvist, Meg Tivéus och Linda Wijkström diskuterar vad spelbranschen och idrottsrörelsen göra för mångfalden.

Thérèse Liljeqvist, kasinochef Casino Cosmopol, Stockholm

– Vi är ju en ganska ung organisation och när vi startade så behövde vi snabbt få in kvalificerad personal. Då vi hade svårt att hitta rätt personal i Sverige då blev det naturligt att vi aktivt tog in sökande från hela världen.

Idag har vi personal från alla världsdelar utom Antarktis. Det talas 80 språk och vi behöver ju personal. Det viktigaste är att du är socialt begåvad. Vi står för utbildning.
40% av vår personal i Stockholm kommer inte från Sverige. Vår personal skall spegla våra besökare. Det är en styrka att vår personal också har kopplingar till våra olika etniskt kopplade event på kasinot.

Hur kan vi jobba bättre med matchmaking av jobb?
– Vi har gått bort ifrån att de sökande ska behöva skicka in CVs för att söka jobb hos oss, och vi kommer inom kort att börja jobba med videooinspelade CVn. Vi gör detta då vi ser att CVn ofta är ett hinder för att få in ansökningar.

Meg Tivéus, fd vd Svenska Spel, styrelseproffs

Vad betyder sponsring för mångfalden?
– Man kan se det förenklat att näringslivet sponsrar mycket av sporten. Sponsring på lokalnivå är väldigt viktigt. Men inget är mer integrerande än vad våra frivilliga krafter bidrar med som jobbar med våra ungdomar. Vad näringslivet kan göra är att sponsra med utrustning och arbeta med integration utanför bollplanen. Påverka politikerna vad gäller minimilöner, instegsjobb och traineeplatser. Det är en väldigt bra framgångsrik väg.

Hur kan vi jobba bättre med matchmaking av jobb?
– Inom tjänstesektorn tror jag att den nya typen av appar kommer att gynna svenskar med olika ursprung.

Hur kommer du att arbeta med mångfaldsfrågan närmsta året?
– Jag föreslår praktikplatser med mentorskap i kombination då vi vet att det ger mycket bra resultat.

Linda Wijkström, generalsekreterare Elitfotboll Dam

Hur kan idrotten bidra till ökad integration och mångfald?
– Vi är väldigt stolta över fotbollen. Vi är över 170.000 utövare inom damfotbollen. Och med föreningslivet som verktyg så har vi bra förutsättningar för ökad mångfald. Men vi måste kanske öppna upp föreningskulturen mer, och förklara hur den fungerar, för att inkludera fler.

Hur kan vi jobba bättre med matchmaking av jobb?
– Vi vet att våra projekt med en samverkansmodell får en bra matchning. En stor del av tjejerna är intresserade av att bli ledare men aldrig fått frågan. Nu har vi startat ett projekt Engagera Flera, där vi bygger en egen CV-databas som jag tror kommer fungera jättebra.

Hur kommer du att arbeta med mångfaldsfrågan närmsta året?
– Närmsta året kommer jag engagera flera i frågan. Vi har väldigt många bra projekt som startade nyligen och där ska vi följa upp för att nå visionen som vi har.

Hela samtalet med Thérèse Liljeqvist, Meg Tivéus och Linda Wikjström kommer att publiceras här i videoform.