Inlägg av Rasmus Evensen

Men upplevelsen då?

Hur blir det för kunderna? Kundperspektivet och spelupplevelsen är fokus för den här programpunkt. Magnus Berglund, som sedan 2012 driver The Gambler Magazine, en blogg och nyhetsbrev om spelbranschen, är på plats för att berätta om spelaren. Han är själv en erfaren spelare och arbetar som varumärkesstrateg. Magnus berättar om vad som är viktigast att […]

På väg mot en ny spelmarknad – Remissvaren

Spellicensutredningen visar vägen mot vår nya spelmarknad. Här får vi en aktuell lägesrapport kring utredningen och kring den fortsatta beredningen. Gunilla Carlsson (S) vice ordförande i kulturutskottet, berättar hur vi ligger till i tidplanen och hur…

Lennart Käll inleder den 26:e Spelakademin

Svenska Spels vd Lennart Käll inleder med att hälsa alla välkomna till Visby och årets Spelakademi. Han berättar om sina egna förväntningar på dagarna och reflekterar över det gånga året, sett ur Svenska Spels perspektiv.

Idag börjar Spelakademin

För 26:e året i rad är det idag dags för Svenska Spels Spelakademi, ett forum för kunskapsutbyte, diskussion och inspiration i spelbranschen. Årets tema ”Sveriges nya spelmarknad – Let’s come together” tar avstamp i den högaktuella spellicensutredningen där branschen blickar framåt mot en ny licensmarknad, som förväntas träda ikraft den 1 januari 2019. Keynote Speaker […]