Spelet inom gränserna en fråga för EU – och utredning

Den trettonde upplagan av Spelakademin besöktes av representanter från bland annat EU-kommissionen, Lotteriinspektionen och Norsk Tipping.

Riksidrottsförbundets representant redogjorde för hur beroende den svenska idrottsrörelsen är av hur spelfrågor hanteras och ville slå vakt om den reglerade spelmarknaden.

Lotteriinspektionen fokuserade på ämnet ”det illegala spelet och kontrollen”,  för ansvarsfördelningen mellan marknadens aktörer, lagstiftarna och rättsväsendet.

Svenska Spel, ATG och Folkspel, efterlyste en ”större svensk vilja att driva spelfrågor inom EU”.

Svenska Spels Spelforskningsstipendium, 25 000 kronor, gick till en sin studie om svenska spelvanor.