Spelansvar – en faktor för framgång i spelbranschen

Licenser eller monopol? Ökad eller minskad marknadsföring? Vinst eller spelansvar? Frågorna var många inför 2007 års Spelakademi. Sedan föregående akademi hade ett regeringsskifte ägt rum i Sverige.

Svenska Spel pekade på att 2007 hade inneburit ett genombrott för spelansvaret. Ett spelansvar som höll på att bli en framgångsfaktor inom spelbranschen. ”I och med lanseringen av Spela Lagom och Spelkoll har Svenska Spel bidragit till utveckling av spelansvar.”

Lotteriinspektionens respresentant gav en trendanalys om den ”välmående” spelmarknaden. Han berättade att Bingo var starkt på gång och att spelansvaret blivit ett försäljningsargument.