Trygg och säker spelbransch

Trygg och säker spelbransch var rubriken för den sjuttonde akademin. Ett angeläget tema som är fundamentet för en reglerad spelmarknad i Sverige, menade Svenska Spel. 119 åhörare fanns på plats i lokalen.

Den svenska spelbranschen väntade andäktigt på vad spelutredningens förslag i december skulle innehålla. En representant berättade om denna. Spelutredningen löpte som en röd tråd genom akademidagarna.

Det utlovades hårdare tag i spelbranschen. ”Spel är i princip bara politik och kommer alltid vara föremål för reglering, antingen på nationell eller internationell nivå via EU”.

En expert på konstitutionell europarätt blev akademins höjdpunkt. Experten menade att det är viktigt att skilja på vad regeringen och riksdagen vill göra, vad de får göra och vad de måste göra. ”EU-lagstiftaren sätter inte lagar för enskilda länder, men de lagar som skrivs i länderna måste överensstämma med EU-rätten”, sa han och menade att det är dags för politikerna att välja väg.

Akademidagarna avrundades med en uppskattad paneldebatt.