Framtidens spelmarknad

Den artonde Spelakademin kretsade kring temat ”Framtidens spelmarknad” utifrån fyra områden; frågeställningar som rör spelet ur kundens synvinkel, marknadsföring och etik, Corporate Social Responsibility i den internationella spelbranschen, samt regleringsfrågan ur såväl svenskt som internationellt perspektiv.

Avsnittet om spelattityder inleddes med ett filmat inslag som fångat helt vanliga människors inställning till spel. Därefter visade en marknadsanalytiker på Svenska Spel en mer statistisk sida av frågeställningen. ”Kontrollera alltid källan”, var hans uppmaning:
”Det är jätteviktigt. Ofta finns det ju en agenda bakom en marknadsanalys om spel”. Han visade under sitt anförande siffror från Spelkartläggningen”, en postal underökning med 3 190 personer.

Tre spelexperter hade i mångt och mycket en samstämmig syn på de flesta av frågorna från moderatorn. Som till exempel frågan som om handlade om varför så många som 85 procent av svenskar är för den reglerade spelmarknaden. En fråga som engagerade, kanske för att de tre debattörerna är stora konsumenter av spel, var den om hur pass konsumentvänlig spelbranschen är i dag.
”Mycket konsumentvänlig och framför allt är den tillgänglig. Du kan i stor sett spela när du vill, i varje fall på vissa spel”, menade travexperten.

Uppgjorda matcher, köpta domare och fixade resultat – varje spelbolags mardröm. Men alls inte ovanligt. För att stävja fusket har ELMS, ett system för att övervaka fotbollsmatcher arrangerade av den europeiska fotbollsunionen UEFA tagits fram tillsammans med WLA.

Vid en debatt ställdes mentometerfrågan till publiken: ”Är begränsning av spelreklam ett hot mot yttrandefriheten”? Svaren:”ja” 19 procent, ”nej 79 procent och ”vet inte” 2 procent.

Stängt eller öppet, licens eller inte – den svenska spelmarknaden är under omdaning. Regelverket fungerar inte, det var de församlade på Spelakademin överens om.

En ny dansk spellag är att vänta i januari 2011. Då införs ett licenssystem som alla operatörer som vill sälja spel i Danmark måste följa. Anledningen till att man inför den nya lagen är man sett att utbudet av utländska operatörer som inte följer nuvarande danska regler är och har varit alldeles för stort de senaste åren.