Morgondagens spelare

Den tionde Spelakademin hade ”Morgondagens spelare” som tema.
Sociokulturella trender, sund-kund-perspektiv och soffpaneler på programmet. Föreläsare från Italien, Danmark och Sverige visade ländernas förhållningssätt i frågan.

Den första dagen inleddes med att ta en tipp på trender och beteenden i spelbranschen. Korta intervjuer med människor på stan följdes av ett föredrag om nya beteenden hos den nya generationen.

Dag två inleddes med att ge ett perspektiv på temat ”sund kund”, och exempel gavs på hur morgondagens spelberoende kan tänkas se ut. Därpå följde en debatt med panel på scenen, med representanter från många olika spelbolag.

Nästa block i programmet handlade om ”perspektiv – reglering” och inleddes med spelreglering på italienska. Hur fungerar regleringen och vilken påverkan har den på spelaren?

Efter Italien kom Danmark. Vad hade hänt med spelregleringen i landet sedan förra Spelakademin? En dansk jurist gav sin bild av situationen.
Akademin avslutades med ännu en soffpanel, samt en utfrågning av närvarande politiker.