Nordiska jämförelser

Spelakademin 2012 dukade upp ett klassiskt svenskt smörgåsbord – och hela Norden var representerat. Temat var ”Nordiska jämförelser” och arrangerande Svenska Spel erbjöda ökad interaktivitet mellan deltagarna. Akademin inleddes med en kommunikationsexpert som bjöd på något som närmast liknade en stand-up-föreställning.

Kommunikationsexperten öppnade Spelakademin med en underhållande och tankeväckande genomgång av inte bara de nordiska kulturella egenheterna, utan även av kulturer runt om i världen.

Därefter tog företrädare för olika spelmyndigheterna och experter i de nordiska länderna plats på scenen. De gav en summering av hur deras spelregleringar ser ut och hur de fungerar. Finland, Danmark, Norge, Island samt en utvald från Lotteriinspektionen som den blågula representanten.

Därefter var rubriken ”Hur säkrar vi spelansvaret i Norden?”
SNSUS (Stiftelsen Nordiska Sällskapet för Upplysning om Spelberoende) berättade hur de ser på spelansvaret och om det skiljer sig i de nordiska länderna.

Dag två inleddes under rubriken ”Nordiska samarbeten” som följdes av ATG, Miljonlotteriets och Svenska Spels funderingar i ämnet ”Internationella affärer”.

Under rubriken ”Nya spelmöjligheter” berättade Genera Networks, om samarbetsmöjligheterna mellan de reglerade nordiska bolagen.