Den omtänksamma spelmarknaden?

Den 22:a Spelakademin i ordningen ville ge deltagarna ökade kunskaper inför utvecklingen av spel och spelmarknadens framtid. Hur omtänksam kommer spelmarknaden bli?
Ett vidgat synsätt är nog något de flesta i branschen vill ha, bredare tankebanorna med ord som omtanke och ansvar.

Systembolaget beskrev sin verksamhet som det bästa konsumentskyddet kunderna kunde få: ”Ett bett sortiment av bra kvalitet och bra service i kundmötet är avgörande faktorer för Systembolagets position. Det allra tydligaste uttrycket för vårt ansvarstagande är vårt dotterbolag IQ som med olika verktyg ger människor bättre koll på hur de dricker.”

Ett föredrag hade rubriken ”Spelreklam – omtanke eller baktanke” om utvecklingen av ansvar och etik i en bransch som eventuellt byggt sin affär på kundens bristande rationalitet.

Den första akademidagen avslutades med ett löfte från moderaterna: ”Det blir en omreglering nästa mandatperiod, oavsett vem som får makten.”

En representant från Spillemyndigheten i Danmark gav under den andra dagen av Spelakademin åhörarna en bild av hur omregleringen i Danmark fungerar. Spillemyndigheten gjorde en ordentlig läxa innan omregleringen kom till stånd.
”Vi har träffat och pratat och lyssnat på så många människor. Vi har pratat med spelbolag, jurister, aktiebolag och politiker, ni måste göra ett omsorgsfullt förarbete om ni vill omreglera er marknad”, sa hon.