Spelet om kunderna

Den 23:e Spelakademin hade flyttat tillbaka till Strand Hotell och bantat de två dagarna till en. Under temat ”Spelet om kunderna” förväntades nya insikter om kunderna ge en fingervisning om hur branschen kan visa vägen in i en sundare spelmarknad.
Frågor som förtroende och lojalitet, kreativitet och unika värden fanns på programmet. En föreläsare i ämnet ledarskap, lärande och kreativitet inledde.

– Det handlar om att bjuda in medborgarna till ett meningsfullt spelsammanhang. Att hitta spännande snittytor mellan spel, idrott och samhällsnytta som kräver engagemang. Det är viktigt att skapa inspiration.

Berghs inspireras av frågan – ”varför?”
– Vi vill hitta frågan vi brinner för. För oss handlar det om en passion för kommunikation och att se människor utvecklas. Kan man matcha det här – och dessutom fördela det till medarbetarna, har man kommit långt.

En advokat på nischbyrån MarLaw pratade om reklammarknadens ramar.
– Jag tycker marknadsföring av spel borde varit mer i fokus. Vi har haft år av förvirring vilket jag tror grundar sig i en spelreglering som utretts för länge. Vi har också flera EU-domar under åren, samt Riksrevisionens rapport som lyfter fram marknadsföringens betydelse och ansvaret för den.