Spellicensutredningen visar vägen mot vår nya spelmarknad. Här får vi en aktuell lägesrapport kring utredningen och kring den fortsatta beredningen. Gunilla Carlsson (S) vice ordförande i kulturutskottet, berättar hur vi ligger till i tidplanen och hur många svar som inkommit. Hon reflekterar kring gemensamma nämnare och huvudspår i remissvaren.

Kan det vara någon stötesten som riskerar att försena tidplanen? Dan Persson, krönikör, Idrottens affärer, som bevakat spelfrågor i 15 år, är med på scen för att kommentera frågan. Han berättar om sin syn på spelutredningen och om de remissvar som förvånat honom. Båda ger sin syn på hur framtida förändringar av spelmarknaden kan komma att se ut.

Intervju, Gunilla Carlsson, (S), vice ordförande i Kulturutskottet