Anders Håkansson

Professor, läkare, Lunds universitet

Bakgrund: Läkare på Beroendecentrum i Malmö. Leder en beroendemedicinsk forskargrupp vid Lunds universitet och spelberoendemottagningen i Malmö. Innehar landets första professur med fokus på spelberoende.
Talar om: Deltar i panel om framtiden för spelansvar i Sverige.