Henrik Armus

Ordförande Spelberoendes riksförbund

Bakgrund: Valdes till ordförande Spelberoendes riksförbund 26 mars i år. Tidigare  facklig representant i bolagsstyrelsen för Menigo under 10 år. Jobbat inom foodservicebranschen sedan 1991. Expert på frukt & grönt.
Varit spelfri i snart fem år.