Jeanette Fors-Andrée

Kris-och medierådgivare, Jeanette Fors-Andrée AB

Bakgrund: Har arbetat med förtroendekriser i 13 år och arbetar också långsiktigt med att bygga förtroenden. Har tidigare under 4 år på uppdrag av branschorganisationen för livsmedelsindustrin ökat förtroendet för branschen från 61% till 85%.

Talar om: Framgångsfaktorer för att bygga ett starkt anseende och erfarenheter från livsmedelsindustrin.