Jessika Spångberg

Utredare, Folkhälsomyndigheten

Bakgrund: Arbetat med spelfrågor på Folkhälsomyndigheten sedan 2006 och disputerat om genus och spel.
Arbetar även som lektor vid socialt arbete på Mittuniversitetet.