Meg Tiveus

Styrelsearbetare och mentor

Bakgrund: Var vd för Svenska Spel åren 1997-2004.
Har tidigare varit vice vd på Posten, Divisionschef inom Åhlens och Holmen.Har sedan 2004 jobbat heltid som styrelsearbetare i bl. a Billerud, Cloetta, Swedish
Match, Danderyds Sjukhus, Frösunda.Nordea fonder.

Talar om: ” Blev det som vi tänkte?” Ger en expose av vad som skedde då och hur hon uppfattar att det blev.