Spelansvaret – 10 år in i framtiden

Hur kommer spelansvaret att se ut på en framtida svensk spelmarknad? Det finns skillnader mellan olika spelformer och olika aktörer när det gäller spelansvar. Under ett panelsamtal diskuteras frågan med sikte på år 2027. Med i samtalet är Henrik Armus, ordförande, Spelberoendes Riksförbund, Jessica Spångberg, utredare, Folkhälsomyndigheten, Ali Zamini, beteendevetare, High-Stakes, Anders Håkansson, professor och läkare, Lunds Universitet.

Panelen reflekterar över om spelansvaret kommer att vara starkare eller svagare i framtiden och riskerna med olika typer av spelformer. Professor Anders Håkansson berättar om sina undersökningar av problemspelande hos ungdomar i socialt utsatta miljöer. Frågan hur man stärker skyddet för barn och ungdomar diskuteras. Den nya socialtjänstlagen, vad innebär den för panelen? Samtalet avrundas med att alla delar med sig av sina förhoppningar inför framtidens spelpolitik.