Intervju, Jeanette Fors-Andrée, kris- och medierådgivare

Spelreklamen är en het fråga kopplad till branschens anseende

Spelreklamen är en het fråga kopplad till branschens anseende. Två experter på området kommenterar frågan. Kris- och medierådgivaren Jeanette Fors-Andrée och Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer reflekterar över tidigare dragningar och slutsatser. Hur påverkar de spelbolag som ännu inte har licens att verka i Sverige branschens anseende här? De lyfter också fram de största utmaningarna och ger exempel på länder där man har hittat ett framgångskoncept.